Samen voor Maastricht staat voor het stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Samen voor Maastricht benadrukt de relevantie van MBO in deze tijd en wil MBO bekend maken door middel van:

1. Het stimuleren van sociale bewustwording bij bedrijven door events en workshops;
2. Het matchen van bedrijven met maatschappelijke organisaties;
3. Het coachen van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij MBO projecten;
4. Het stimuleren van een lokaal MBO-netwerk;
5. Het ontplooien van diverse eigen initiatieven die MBO stimuleren.

Het gaat hier steeds om het smeden van –structurele- samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en daarmee van maatschappelijke cohesie. Bezoek ons ook op www.samenvoormaastricht.nl of neem contact op met Manon Machiels , zij informeert u graag.

 info@samenvoormaastricht.nl

+31-648-77 13 95.

Medewerkers Samen voor Maastricht

Manon Machiels

Manon Machiels

Directeur Samen voor Maastricht
Marc Eken

Marc Eken

Operational Excellence Samen voor Maastricht

Bestuur Samen voor Maastricht

Het bestuur van Samen voor Maastricht bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hun kennis en ervaring belangeloos inzetten.

Marcel Jöris, voorzitter

(Directeur, MTB)

“Met de verzorgingsstaat op zijn retour, komt het op bedrijven en instellingen aan om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet invulling te geven. Successen worden alleen in gezamenlijkheid behaald: samen geven we MBO een gezicht !”

Marieke Kraak, secretaris

(zelfstandig interim professional, LinkedIN)

“Samen voor Maastricht is meer dan het verbinden van organisaties en (maatschappelijke) instelling in onze lokale samenleving. Samen voor Maastricht verbind mensen. De kracht en energie die daaruit vrijkomt maakt ons samen sterker!” 

Erwin Weerts, penningmeester

(accountant, Koenen en Co)

“Samen voor Maastricht faciliteert en stimuleert de verbinding en samenwerking tussen lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door het delen van kennis en kunde met maatschappelijke organisaties kan echt toegevoegde waarde worden geleverd en impact worden gemaakt in de lokale samenleving.”